Work Performance System Online - cyfrowy system kontroli i monitorowania pracy w trybie zdalnym

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Program WPS online umożliwia analizę istotnych z punktu widzenia użytkownika danych na przygotowanym we współpracy z klientem interaktywnym dashboardzie. Pozwala to nie tylko na skuteczne monitorowanie danych i zarządzanie zespołem, ale przede wszystkim na wprowadzenie metod ciągłej optymalizacji i uzyskanie trwałych korzyści w zakresie poprawy efektywności.

Aby rozpocząć pracę z WPS online, wystarczy zidentyfikować drzewo czynności oraz przeszkolić zespół, aby właściwie na bieżąco je rejestrował, wybierając konkretną czynność na ekranie komputera. Uruchomienie WPS online zajmuje nie więcej niż 2-3 dni i wynika z potrzeby ustalenia, jakie dane mają być pobierane i analizowane. Istotną przewagą WPS online jest jego dostosowanie do konkretnych potrzeb firmy oraz wsparcie wdrożeniowe BDO HBC.

Dane dotyczące wykonywanych czynności są wprowadzane przez pracowników na bieżąco i rejestrowane w trybie 24/7, a osoba prowadząca projekt posiada stały podgląd realizowanych zadań oraz wyników w czasie rzeczywistym. 

Zarządzanie projektem jest proste - w przypadku potrzeby wprowadzania zmian do projektu koordynujący prace zespołu może zmieniać wybrane elementy: np. dodawać pracowników, czynności czy dowolne wskaźniki do osiągnięcia. W przypadku określenia celów godzinowych dla konkretnych etapów możliwe jest np. weryfikowanie zaplanowanego budżetu godzin, w jakim projekt zostanie zrealizowany. Wszystko odbywa się intuicyjnie, a wprowadzone zmiany natychmiast widać na wykresach.

Mimo pewnego wysiłku związanego z przestawieniem się na nowy tryb pracy i sposób funkcjonowania, korzyści z użytkowania WPS online jest bardzo wiele:

  • Pracę można precyzyjnie zaplanować i kontrolować jej wykonanie w oparciu o informacje spływające na bieżąco od pracowników pracujących zdalne.
  • Możliwe jest jednoznaczne zdefiniowanie czynności będących stratą i ich stopniowa eliminacja.
  • Reakcja na pojawiające się odchylenia jest natychmiastowa.
  • Można szybko uzyskać informacje na temat tego, ile w rzeczywistości zabiera realizacja konkretnego etapu pracy i tę wiedzę wykorzystać do poprawy efektywności.
  • Z punktu widzenia osoby zarządzającej bardzo istotne jest, aby mieć pewność, że praca zdalna wykonywana w zaplanowanym czasie, a projekt uda się zrealizować w terminie.

WPS online wspiera firmy, które rozumieją, że w obecnych warunkach koniecznością rynkową jest wykorzystanie wszystkich możliwości, które pozwolą na lepszą organizację i uzyskanie oszczędności.


Newsletter LeanTime.pl!

Zapisz się i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, konferencjami, targami, warsztatami, szkoleniami i książkami oraz wszystkim innym związanym z Lean Management w Polsce!