Warsztat Program Sugestii Pracowniczych. Czego nie robić aby działało

1560,00 zł Netto

Przejdź na stronę

Program Sugestii Pracowniczych. Czego nie robić aby działało 2019

I dzień warsztatu: 17 września 2019, godz.: 09:00 - 17:00

II dzień warsztatu: 18 września 2019, godz.: 08:00 - 16:00

Korzyści ze szkolenia

• Opracowanie głównych założeń programu – Road map wdrożenia • Zdefiniowanie obszarów doskonalenia • Przygotowanie regulaminu programu • System oceny wniosków • Sposoby gratyfikacji – rzeczowy, finansowy • Zaprojektowanie karty zgłoszenia • Procedury • Tablice informacyjne • Wykorzystanie narzędzia Mind Mapping , nauka narzędzia, praca w ciągu warsztatu

Formuła działania podczas Warsztatów

• Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PSP • Główne składowe programów angażowania pracowników • Grupa docelowa Programu Sugestii • Przygotowanie wdrożenia Programu Sugestii • Niezbędne dokumenty w programie • Opracowanie karty zgłaszania pomysłu • Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów • Wdrożenie pomysłów • Sposoby nagradzania pracowników • Narzędzia wizualizacji i marketing wewnątrzzakładowy • Jakich błędów unikać – sprawdzone rady