Usługa InnerWeb

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Czym jest InnerWeb®?

To kompleksowa usługa w Przemyśle 4.0 dotycząca Internetu Rzeczy (iiot) polegająca na instalacji całkowicie niezależnego systemu radiolatarni (iBeacon) na terenie całego zakładu przemysłowego wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

InnerWeb® to postęp w dziedzinie organizacji pracy między zakładem przemysłowym a firmami zewnętrznymi, które pracują na zakładzie przemysłowym.

Do czego służy InnerWeb®?

1.      Otwieranie e-Pozwoleń na prace i prace szczególnie niebezpieczne (w tym na prace z użyciem ognia)

o   Pełna archiwizacja wszystkich prac + wgląd do historii,

o   Lista aktualnie prowadzonych prac na Twoim zakładzie z telefonu w dowolnym miejscu świata i czasie,

o   Weryfikacja ważności uprawnień pracowników już na poziomie rejestracji konta i informowanie o ich upływie,

o   Weryfikacja łącznego czasu pracy pracowników, w danym miejscu pracy, dla danego zamówienia z założeniami ujętymi w ofercie,

o   Kontrola obecności osoby weryfikującej miejsce prowadzenia prac podczas wystawiania pozwolenia oraz obecności pracowników w czasie prac,

2.      Ochrona przed-pożarowa na terenie całego zakładu przemysłowego.

o   Redukcja jednej z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów na zakładach przemysłowych z powodu błędu ludzkiego:

§  Nieostrożność osób dorosłych podczas prowadzenia prac z ogniem:

·         Źle przygotowane miejsce pracy do prac z użyciem ognia

·         Źle dobrany sprzęt do pracy z użyciem ognia

·         Opóźniony pożar powstały kilka-kilkanaście minut po pracy z użyciem ognia, podczas nieobecności osób wykonujących prace

·         Brak właściwego nadzoru nad prowadzeniem prac z ogniem

o   InnerWeb® monitoruje miejsce pracy szczególnie niebezpiecznych z użyciem ognia lub dla prac w zagłębieniach i uruchamia Alarm w postaci:

§  Powiadomienie Push do pracowników na telefon

§  Powiadomienie e-mail do pracowników

§  Uruchomienie bezprzewodowej syreny alarmowej na danej linii produkcyjnej gdzie prowadzone są prace

3.      Geolokalizacja osób i rzeczy wewnątrz zakładu przemysłowego bez użycia GPS.

o   Określanie odległości od miejsca prowadzenia prac w trybie OFFLINE

o   Określanie współrzędnych w lokalnej mapie zakładu w trybie OFFLINE

o   Zapis historii ruchu danego pracownika w trybie ONLINE

Ile trwa instalacja InnerWeb®?

·         1 dzień to wizyta na Twoim zakładzie – weryfikacja wielkości instalacji, oferta

·         6 tygodni to przybliżony czas jaki potrzebujemy aby przygotować się do instalacji

·         21 dni potrzebujemy aby zainstalować InnerWeb® na całym zakładzie, wprowadzić użytkowników, ustawić parametry i przeprowadzić serię szkoleń dla pracowników.

Kto jest najlepszym klientem docelowym dla InnerWeb®?

·         Zakład przemysłowy o kapitale zagranicznym (korporacja) na terenie UE który:

o   zatrudnia minimum kilkuset pracowników

o   działa w branży Automotive

o   zleca bardzo dużo prac lokalnym firmom zewnętrznym

o   posiada odrębny budżet na bezpieczeństwo pracy

o   jest zakładem podwyższonego ryzyka objętego Dyrektywą Seveso III

 

Kontakt:

Marcin Worecki

marcin.worecki@innerweb.pl

+48 669 669 328

www.innerweb.pl


Newsletter LeanTime.pl!

Zapisz się i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, konferencjami, targami, warsztatami, szkoleniami i książkami oraz wszystkim innym związanym z Lean Management w Polsce!