Transformacje Kulturowe Lean Management

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Transformacje kulturowe firm produkcyjnych oraz usługowych polegające na przejściu z tradycyjnego systemu zarządzania, na myślenie Lean. Pełne kształtowanie kultury organizacji w działaniach długoterminowych.