Licencja na grę GET LEAN w Twoim zakładzie dla nieograniczonej liczby pracowników

8000,00 zł Netto

Przejdź na stronę

Celem niniejszej gry jest pomoc w zrozumieniu koncepcji przedsiębiorstwa opartej na zasadach Lean Manufacturing. Gra demonstruje w praktyczny sposób zasady systemu w oparciu o zmiany dokonywane przez zespół pracowników. Gra pokazuje w jaki sposób podchodzić do rozwiązywania problemów w grupie oraz jak zarządzać procesem zmian

Program Lean Manufacturing (LM) jest zestawem działań wpływających na eliminację czynności, które nie dodają wartości do procesu wytwórczego. Aby skutecznie wdrożyć zasady LM, należy w pierwszej kolejności przekonać do nich samych pracowników. Zrozumiałym jest fakt, iż każdy z nas ma opory i obawy przed zmianami. Program LM wymaga aby w przedsiębiorstwie wprowadzono wiele znaczących zmian organizacyjnych, co może się wiązać z silnym oporem ze strony pracowników. Opór ten częstokroć wynika z niewiedzy czym są zasady LM oraz jak one wpłyną na wyniki pracy.

Rozwiązaniem tego typu obawy jest sprawdzenie jak proponowane przez LM narzędzia można wykorzystać w praktyce oraz, jakie niosą one wymierne efekty. Z pomocą tutaj przychodzi gra symulacyjna GET LEAN w praktycznym zastosowaniu”, gdzie pracownicy w formie „zabawy w zakład produkcyjny” ćwiczą jak proponowane narzędzia LM sprawdzą się w praktycznym użyciu. Gra symulacyjna jest praktyczną metodą uczenia się, w której naśladuje się procesy wytwórcze, celem uzyskania doświadczeń takich samych jakich doznajemy w rzeczywistym procesie.

 

Celem oferowanej gry symulacyjnej LM jest przede wszystkim nauka, że wszelkie zmiany, które można osiągnąć w przedsiębiorstwie to przede wszystkim proces logicznych przeobrażeń i udoskonaleń, a ponad to jest to wynik zespołowej taktyki działania grupy pracowników. Ta gra symulacyjna poprawia wśród uczestników umiejętności współdziałania, kompromisu oraz tworzenia wspólnego planu zmian na bazie LM, szczególnie wtedy kiedy należy połączyć interesy różnych grup organizacyjnych w przedsiębiorstwie (np. różnych działów produkcji i logistyki).

 

W grze symulacyjnej oferowanej dla ciebie znajdziesz bardzo dobre narzędzie edukacyjne ułatwiające wdrożenie zasad LM w przedsiębiorstwie. Symulacja bowiem porusza najczęstsze tematy, które mają wpływ na obniżenie efektywności procesów wytwórczych. A są nimi:

 

 1. Zaburzenia w przepływach produktów i informacji pomiędzy poszczególnymi operacjami w procesie, które decydują o powstawaniu wielu strat.
 2. Dysproporcje w nakładach poniesionych na poszczególne procesy, co może znacząco podwyższać koszty, a tym samym cenę gotowego produktu.
 3. Niewłaściwe rozmieszczenie poszczególnych operacji w procesie oraz związane z tym wielkości partii produkcyjnych (serii produkcyjnych) oraz tzw. opłacalne wielkości serii produkcyjnych i związane z nimi czasy przestawienia maszyn na inne rodzaje produkcji.
 4. Siedem strat produkcyjnych, takich jak: nadprodukcja, oczekiwanie, transport, zapasy, niewłaściwy proces, ergonomia stanowiska pracy, braki produkcyjne.

W grze może występować od 12-18 uczestników. Uczestnicy ci odgrywają proces wytwarzania poprzez powtarzające się cykle, podczas których składane są zamówienia na różne produkty, w różnych ilościach. W grze występują funkcje: montażu na stanowisku, planowania produkcji, logistyki dostaw, magazynów, kontroli jakości oraz wiele innych podobnych do rzeczywistego przedsiębiorstwa. Gra składa się z 6 cykli. Po każdym z cykli odbywa się dyskusja w grupie na temat koniecznych usprawnień w procesie.

Uczestnicy gry symulacyjnej „Lean Manufacturing w praktycznym zastosowaniu”:

 

 1. Poznają różne rodzaje strat w procesie wytwórczym oraz związane z nimi koszty dla klienta i własnego przedsiębiorstwa.
 2. Określają strukturę problemów i związanych z nimi strat.
 3. Dyskutują nad potencjalnymi rozwiązaniami oraz przygotowują ich plan wdrożenia.
 4. Wybierają i wdrażają zmiany zaakceptowane przez cały zespół.
 5. Poprawiają jakość montażu.
 6. Zmieniają ustawienia stanowisk roboczych i poprawiają ergonomię pracy w oparciu o zasady 5S.
 7. Wdrażają system „ ciągnij „ na zasadach Kanban.
 8. Zmniejszają serie produkcyjne.
 9. Wdrażają system dostaw materiałów bezpośrednio do punktów ich użycia.
 10. Redukują koszty stałe i zmienne.

Opis materiałów do gry symulacyjnej

 1. wszystkie materiały są w języku polskim
 2. wszystkie materiały są zarówno w wersji elektronicznej (w formacie PDF) jak i w wersji drukowanej (dodatkowo zabezpieczonej folią)
 3. Instrukcja gry napisana jest w języku zrozumiałym dla prowadzącego grę symulacyjną.
 4. Materiały opracowane są przez doświadczonych ekspertów-praktyków, którzy są zarazem konsultantami seniorami z zakresu narzędzi Lean Manufacturing.
 5. Wszystkie elementy składowe gry dostarczane są w trwałym plastikowym pojemniku, łatwym do transportu.
 6. Gra symulacyjna wysyłana jest za pomocą szybkiej poczty kurierskiej, bezpośrednio po potwierdzeniu otrzymania wpłaty przez system PayPal.

W skład materiałów do gry symulacyjnej wchodzą:

 1. Klocki „jeżyki”
 2. Szczegółowe opisy ról dla uczestników oraz karty technologiczne dla operatorów oraz kontroli jakości
 3. Prezentacja w Power Point wprowadzająca uczestników w zagadnienia Lean Manufacturing oraz wyjaśniająca zasady gry symulacyjnej.
 4. Dokładna instrukcja przeprowadzania gry symulacyjnej z wszystkimi wskazówkami jak przygotować pomieszczenie przed rozpoczęciem gry, jak ustawić układ stołów, jak ustawić zestawy klocków na każdej z operacji oraz jak zarządzać różnymi scenariuszami gry.
 5. Harmonogram zamówień dla każdej z 6 sesji osobno
 6. Arkusz analizy kosztów produkcji
 7. Arkusz planowania produkcji dla 6 sesji
 8. Pendrive zawierający wersje elektroniczne następujących dokumentów (w formacie PDF): opisy ról dla uczestników, karty technologiczne dla poszczególnych stanowisk, specyfikacje kontroli jakości, prezentację wprowadzającą do systemu Lean Manufacturing oraz zasad gry symulacyjnej, instrukcję dla przeprowadzającego grę symulacyjną oraz wszystkie formularze.