LeanQ Team Sp. z o.o.

Przejdź na stronę

LeanQ Team Sp. z o.o. – jesteśmy firmą doradczo-wdrożeniową, jednym z krajowych liderów, która od 2003 roku wspiera firmy produkcyjne (Lean Manufacturing), usługowe (Lean Service) i logistyczne (Lean Logistics) w kompleksowym wdrażaniu Lean Management zwiększając jakość i wydajność ich produkcji i usług oraz obniżając koszty funkcjonowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Nasze działania doskonalące opieramy na 4 filarach aktywności:

WDROŻENIA:

- Audyty i konsultacje

- Projekty strategiczne

- Warsztaty projektowe

- Warsztaty wdrożeniowe

SZKOLENIA

- Akademie i Szkoły

- Szkolenia otwarte

- Szkolenia warsztatowe

- Studia podyplomowe

WIEDZA

- Seminaria

- Książki

- Publikacje

- Konferencje

NARZĘDZIA

- Gry symulacyjne

- Manuale

- Oprogramowania

- Wsparcie IT

Lean Management  łączymy z Six Sigma, QRM, TOC i innymi koncepcjami doskonalenia efektywności operacyjnej zapewniając Klientom skuteczne osiągnięcie poziomu World Class Management (WCM). Wspieramy naszych Klientów w ich dążeniu do doskonałości operacyjnej m. in. poprzez:

- Skracanie czasu realizacji zleceń

- Obniżanie zapasów w łańcuchu dostaw

- Zwiększanie efektywności maszyn i produkcji

- Optymalizację kosztów zaopatrzenia

- Eliminację marnotrawstwa

- Zwiększanie zaangażowanie pracowników

- Poprawianie jakości

- Zmniejszanie strat materiałowych 

- Zmniejszanie kosztów zapasów i materiałów