LEAN HOSPITALS - BLOG

Przejdź na stronę

Projektujemy procesy kliniczne w szpitalach, zwiększając efektywność finansową. Poprawiamy bezpieczeństwo pacjentów, minimalizując ryzyka i usprawniając komunikację pomiędzy personelem medycznym. Współpracujemy z architektami tworząc na nowo layout placówek medycznych zgodnie z podejściem lean healthcare. Podnosimy stopień dojrzałości organizacji prowadząc transformacje biznesowe (systemowe i cyfrowe), poprawiając poziom jakości usług, optymalizując koszty korzystając z nowoczesnych rozwiązań 4.0.