Kurs Lean Leader

8980,00 zł Netto

Przejdź na stronę

W kulturze ustawicznego doskonalenia każdy będzie codziennie spędzał pewien czas na doskonalenie procesu. Długość tego czasu zmienia się zależnie od pracownika, od 10 minut po cały dzień. Posiadanie system doskonalenia procesów jest kluczem do sukcesu dla organizacji.

Lean Leader jest inicjatorem projektów wdrażania Lean. Poza dogłębną wiedzą na temat narzędzi doskonalenia Lean, Lean Leader jest także wykwalifikowanym menadżerem zmian. Dzięki inwestowaniu czasu w kolegów Lean Leader trenuje ciągle doskonalenie pracowników.

KURS LEAN LEADER

Kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Z 5 dni teorii 3 dni poświęcone są Lean Practitioner, a 2 dodatkowe dni skupiają się na filozofii Lean Management. Kurs spełnia wszystkie standardy międzynarodowe, określone w normie ISO18404.

Wiele uwagi będzie poświęcone 14 zasadom zarządzania Toyoty. Zasady te służą jako ogólne wskazówki dla menedżerów, którzy chcą skutecznie wdrożyć Lean. Jedna z zasad wymaga od liderów Lean budowania uczącej się i ciągle doskonalącej organizacji. Aby można było to uczynić, potrzebne są specyficzne umiejętności kierownicze. Liderzy Lean raczej instruują ludzi, jak to poprawić niż mówią ludziom, co mają robić.

Podczas kursu zostaną omówione narzędzia i zasady Lean, takie jak Kaizen, 5 zasad Womacka, Toyota Kata, 7 rodzajów marnotrawstwa i zarządzanie projektem A3.


Newsletter LeanTime.pl!

Zapisz się i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, konferencjami, targami, warsztatami, szkoleniami i książkami oraz wszystkim innym związanym z Lean Management w Polsce!