Kreator Kart Kanban

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Kreator KCC® pozwala obliczyć liczbę kart kanban i w bardzo krótkim czasie wygenerować Karty Kanban gotowe do druku. Narzędzie znacząco przyspiesza i ułatwia druk, dodruk oraz modyfikacje kart kanban. Jest również niezbędnym wyposażeniem każdego wdrożeniowca systemów kanban (pull/ssących) których przepływ oparty jest na kartach kanban.W oparciu o podstawowe dane niezbędne do ustalenia liczby kart kanban kreator określa liczbę kart kanban, liczbę pól na tablicy kanban oraz pozwala wygenerować samodzielnie zaprojektowane karty kanban w ilości określonej obliczeniami lub ustalonej przez Użytkownika.

Generator może:

  • Dokonać obliczeń liczby kart kanban w oparciu o zdefiniowany zapas w magazynie, czas uzupełnienia zapasu
  • Stworzyć projekt tablicy kanban ustalając liczbę pól czerwonych, zielonych i żółtych na tablicy
  • Przygotować do druku obliczoną lub zdefiniowaną przez użytkownika liczbę kart kanban wg własnego projektu Użytkownika; 
    • KCC® posiada również własny zdefiniowany projekt kart kanban
    • KCC® umożliwia nadawanie kartom kodów kreskowych odpowiadających numerom (indeksom) produktów i ich ilości przypisanej do karty kanban.

 

Generator bazuje na danych wprowadzonych przez Użytkownika. Jego funkcjonalność zależy przede wszystkim od jakości wprowadzonych danych.