Kaizen Institute Poland

Przejdź na stronę

Kaizen Institute to organizacja o zasięgu światowym. Firma została założona w 1985 roku przez Masaaki Imai. Ma najdłuższą historię świadczenia usług organizacjom w zakresie doradztwa i szkoleń, szczególnie w dziedzinie Kaizen, Lean Management oraz Ciągłego Doskonalenia. Doradza przedsiębiorstwom na całym świecie, w ponad 60 krajach. Wspomaga organizacje przedsiębiorstwa każdej wielkości, bez względu na branżę – również firmom przedsiębiorstwom usługowym.

Jednym z najprężniej działających instytutów Kaizen na świecie jest Kaizen Institute Poland. Powstał w 2003 roku. Doradza, szkoli i wdraża Kaizen w polskich i międzynarodowych projektach. Tworzy coraz liczebniejszą grupę profesjonalistów i jednocześnie „wyznawców” filozofii ciągłego doskonalenia. Instytut posiada doświadczenie nie tylko w ulepszaniu procesów produkcji, ale również procesów administracyjnych i ogólnego zarządzania firmą. Dbając o szerzenie idei Kaizen w Polsce oraz wymianę najlepszych praktyk organizuje także formy otwarte, min. studia podyplomowe i studia MBA we współpracy z renomowanymi uczelniami, KAIZEN™ Manager Club, Europejski Kongres KAIZEN™ i certyfikowaną  międzynarodową ścieżkę szkoleń KAIZEN™ College.