Gra Kanban – BLOCK INC®

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Kanban (system ssący) to narzędzie  zbilansowania przepływów z zamówieniami Klienta.

Heijunka to narzędzie planistyczne skutkujące zmniejszeniem zapasów.

Oba systemy pozwalają zoptymalizować poziom zapasów i stworzyć mechanizm ciągłego doskonalenia w procesach produkcji. Gra Block Inc. wykorzystując proces produkcyjny, o równoległych przebiegach z ograniczeniami w postaci przezbrojeń, symuluje wszystkie te elementy.

Gra ma zastosowanie w środowisku produkcyjnym.

Stopień trudności: średnia

Ilość rund: 3

Cel: przedstawienie zasad funkcjonowania i wdrażania systemu ssącego oraz jego elementów. Zapoznanie uczestników z efektami jakie daje zastosowanie systemu Kanban.

Zasady gry: W symulacji wykorzystano wielowątkowy proces produkcyjny z jednym przezbrajającym się stanowiskiem. Stanowisko to umożliwia analizę elastyczności procesu oraz zaobserwowanie wpływu czasu przezbrojeń na poziom zapasu. Uczestnicy wdrażając zmiany, w oparciu o wyniki logistyczno-finansowe, obserwują efekty wdrożenia systemu ssącego w organizacji.

Role w grze: Klient, Dostawca, Planista, Logistyk, Produkcja.

Informacje dodatkowe:

Liczba graczy: 9–12 osób + obserwatorzy

Czas trwania: 4–16 godzin - zależnie od przyjętego scenariusza

Zawartość zestawu:

  • Karty
  • Wyposażenie
  • Instrukcje
  • Formularze
  • Prezentacja PPT
  • Materiały zużywające się – w wersji elektronicznej

 

Opcje zakupu:

  • Warsztat z grą symulacyjną (1 dzień/ 2 dni) 4 600 zł netto/ 9 200 zł netto*
  • Zakup gry symulacyjnej wraz z instruktażem 7 400 zł netto**
  • LeanQ Team prowadzi również szkolenia otwarte i zamknięte z wykorzystaniem gry bez opcji jej zakupu
  • Gra BLOCK INC® jest własnością LeanQ Team. Użytkowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Gry BLOCK INC® bez uzyskania licencji od LeanQ Team będzie traktowane jako naruszenie praw własności oraz praw autorskich LeanQ Team.

 

*   stali Klienci LeanQ Team otrzymują rabat

** cena dotyczy max. Instruktażu 2 trenerów klienta , którzy posiadają kwalifikacje trenerskie i wiedzę z zakresu lean management