Gra KAIZEN – Potworne Słoneczka®

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Mechanizmy ciągłego doskonalenia, a także zasady wizualnego zarządzania wynikami pomagają zachęcić do wdrażania ich w życie, poprzez samodzielne uczestnictwo w kreowaniu zmian zgodnie z zasadami kaizen.

To prosta gra, którą można wykorzystać do szkoleń wewnętrznych zapoznających pracowników z koncepcją lean management.

Grę POTWORNE SŁONECZKA można samodzielnie rozwinąć merytorycznie o wprowadzenie części poświęconej standaryzacji pracy, TWI, SMED, kanbana materiałowego i in.

Gra ma zastosowanie w środowisku produkcyjnym

Stopień trudności: średni

Ilość rund: 3 – 5

Cel: gra symuluje proces wytwórczy koparek jednego typu i mechanizmy jego doskonalenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi lean. Można ją uruchomić w opcji konkurencyjnych zespołów lub wręcz przeciwnie, wykorzystać do wskazania wartości płynących z benchmarkingu procesów.

Uczestnicy: zadaniem dla graczy jest osiągnięcie zdefiniowanego przez nich wyniku ilościowo-jakościowego nie mniejszego niż zadany przez prowadzącego. Gracze organizują samodzielnie swoją „firmę” na bazie przedstawionego procesu technologicznego. Następnie, w toku gry, doskonalą swoje przedsiębiorstwo wykorzystując wizualne zarządzanie wynikami w postaci: tablicy spływu, tablicy Wyników, wykresu Yamazumi, tablicy ciągłego doskonalenia oraz 10 zasad kaizen.

Informacje dodatkowe:

Liczba graczy: 4 -12 osób + obserwatorzy

Czas trwania: 3–8 godzin - zależnie od przyjętego scenariusza

Zawartość zestawu:

  • Wyposażenie
  • Instrukcje stanowiskowe
  • Formularze
  • Prezentacja gry PPT
  • Materiały zużywające się – w wersji elektronicznej

 

Opcje zakupu:

  • Warsztat z grą symulacyjną (1 dzień) – 4 600 zł netto*
  • Zakup gry symulacyjnej wraz z instruktażem – 9 400 zł netto**
  • LeanQ Team prowadzi również szkolenia otwarte i zamknięte z wykorzystaniem gry bez opcji jej zakupu
  • Gra POTWORNE SŁONECZKA® jest własnością LeanQ Team. Użytkowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Gry POTWORNE SŁONECZKA® bez uzyskania licencji od LeanQ Team będzie traktowane jako naruszenie praw własności oraz praw autorskich LeanQ Team.

 

*   stali Klienci LeanQ Team otrzymują rabat

** cena dotyczy instruktażu max. 2 trenerów klienta , którzy posiadają kwalifikacje trenerskie i wiedzę z zakresu lean management