FitMech - monitoring pracy maszyn, identyfikacja przyczyn przestojów

- SPRAWDŹ U PRODUCENTA -

Przejdź na stronę

Bezinwazyjny system do monitorowania pracy maszyn oraz identyfikacji przyczyn przestojów. 

- stan pracy maszyny

- ilość wykonanych cykli

- przestoje - długość, czas wystąpienia, raportowanie przyczyn

- automatyczne raporty szczegółów pracy

FitMech to system bezinwazyjny (brak ingerencji w układy elektryczne maszyn) i autonomiczny (dane produkcyjne pozyskiwane przez czujniki na podstawie pracy)

Lekkość i elastyczność rozwiązania sprawia, że użytkownik może wdrożyc system samodzielne, montując czujniki ze zdalnym wsparciem producenta, oszczędzając przy tym czas oraz koszty.

www.fitmech.com