POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU LEANTIME.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Administrator Danych Osobowych

§ 3 Dane kontaktowe

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

§ 7 Kategorie danych osobowych

§ 8 Pliki cookies

§ 9 Udostępnianie danych

§ 10 Uprawnienia Użytkowników

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://leantime.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”). 

§ 2 Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Rafał Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice, NIP: 9542705291, REGON: 382691471 (dalej jako „Administrator”). 

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: rafal@leantime.pl lub pisemnie na adres: Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice. 

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Użytkownika oraz dokonania zakupu Punktów.
 4. Użytkownik, zamieszczając swoje dane osobowe, w tym również swój wizerunek, akceptuje fakt, iż dane te udostępniane będą w ramach Serwisu pozostałym jego Użytkownikom. 

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenie Konta Użytkownika w wykonaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. umożliwienie dokonania zakupu wybranego przez Użytkownika pakietu Punktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. marketing bezpośredni usług i produktów Administratora będący jego prawnie uzasadnionym interesem w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO);
  6. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, który jest prawnie uzasadnionym interesem polegającym na doskonaleniu i rozwoju Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych 

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:
  1. dane dotyczące prowadzenia Konta Użytkownika - przez okres jego utrzymywania w ramach Serwisu nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Użytkownika żądania jego usunięcia;
  2. dane związane ze sprzedażą pakietu Punktów - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
  3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
  4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  5. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
  6. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy;
  7. prowadzenie analiz i statystyk – przez czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
  8. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
  9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu;

§ 7 Kategorie danych osobowych 

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  1. w związku z prowadzeniem konta Użytkownika: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, NIP/PESEL oraz nazwę firmy;
  2. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię oraz adres e-mail;
  3. w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail
 2. W pozostałym zakresie Administrator każdorazowo zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.
 3. Podczas korzystania ze Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje. 

§ 8 Pliki cookies

 1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
  1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
  2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
  5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.
 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Użytkownika w Serwisie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google LLC na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.
 6. Serwis korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Użytkownika w Serwisie i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook i z nim powiązanych. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 7. Serwis posiada podpięte kody usług Google Ads, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetalne są reklamy na postawie poprzednich wizyt Użytkownika na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated.

§ 9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, odbiorcami danych osobowych Użytkowników są ponadto:
  1. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe i prawne;
  2. operatorzy płatności elektronicznych;
  3. dostawcy usługi newslettera.

§ 10 Uprawnienia Użytkowników 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Newsletter LeanTime.pl!

Zapisz się i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, konferencjami, targami, warsztatami, szkoleniami i książkami oraz wszystkim innym związanym z Lean Management w Polsce!