Oferta

W ofercie Lean Time znajdą Państwo certyfikowane szkolenia, kursy i warsztaty doskonalące dla różnych grup docelowych. Niezależnie od poziomu zaawansowania bez problemu znajdą Państwo wydarzenie skrojone na miarę i dopasowane do aktualnych potrzeb. Wybrane wydarzenia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny gdzie po wstępie definiującym wybrane zagadnienia nastąpi praktyczne ich zastosowanie w grach symulacyjnych.

Pierwszym rodzajem szkoleń będą szkolenia dedykowane dla określonej grupy pracowników na przykład koordynatorów obszarów, liderów zmian i liderów zespołów. Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia z wybranego obszaru Lean, a zdobyta przez wyżej wymienionych wiedza będzie mogła zostać wykorzystana w praktyce i przedstawiona podległym zespołom, operatorom itp.

Drugim rodzajem oferowanej współpracy będzie wskazanie przez Państwa wybranego procesu wymagającego optymalizacji. Zaczynam od jego analizy, mapowania strumienia wartości i zdefiniowania rzeczywistych problemów. Następnie przeprowadzam cykl spotkań z inżynierami procesu czy kierownikami produkcji. Opracowuję, testuję i ostatecznie wdrażam narzędzia optymalizujące. Po tym etapie monitoruję sytuację i określam plan na przyszłość.

Trzecią grupą oferowanych szkoleń będą szkolenia studenckie, a więc te poświęcone szczególnie bliskiej mi grupie odbiorców. Zakres materiału będzie idealnym uzupełnieniem e-kursów, z którymi studenci będą mogli zapoznać się przed spotkaniem. Całość uwieńczą gry symulacyjne obrazujące praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean.

Dbając o najwyższą jakość oferowanych usług zdaję sobie sprawę, że w przeciwieństwie do wiedzy teoretycznej, którą gromadzę od dłuższego czasu, i którą jestem w stanie przekazać w udoskonalonej formie w postaci e-kursów, szkolenia mają obowiązek być poparte praktycznym doświadczeniem zawodowym. W związku z tym oferta szkoleń będzie dostępna w uczciwie odległej przyszłości. Informację o jej uruchomieniu znajdą Państwo na BLOGu oraz na profilu Lean Time na FACEBOOKu.